AYM'den velayet sonucu – Halk TV

Antalya’da yaşayan Hilal Erdaş, 2014 senesinde E.E.’den boşandı. Antalya 4. Aile Mahkemesi, Erdaş ile E.E.’nin anlaşmalı boşanmasının peşinden çocuğun velayetinin babasına bırakılmasına hükmetti. Erdaş, velayetin değiştirilmesi talebiyle 6. Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Dava sürecinde toplumsal araştırma raporu hazırlandı. Rapor ebeveyn ve çocukla görüşme yapılarak düzenlendi. Raporda çocuğun Erdaş’ın yanında uzun süre kalmış olduğu anlatılarak, velayetin Erdaş’a verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirildi. Mahkeme velayetin Erdaş’a verilmesine hükmetti.
ANNENİN BAŞVURUSUNU DEĞERLENDİRDİ
Baba E.E. ise sonucu istinafta temyiz etti. Başvuruyu görüşen Antalya 2. Bölge Adalet sarayı Mahkemesi (BAM) “ortaklaşa velayete” ve çocuğun babasının yanında kalmasına karar verdi. Anne Erdaş istinafın bu kararını AYM’ye taşıyarak, “ortaklaşa çocuğun velayetinin ebeveyn tarafınca ortak kullanımına karar verilmesi sebebiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini” savundu.
AYM, 6 Ekim 2021 tarihinde Erdaş’ın başvurusunu görüştü. AYM Birinci Bölüm Erdaş’ın başvurusuna ilişkin aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verirken, AYM Birinci Bölüm Başkanı Hasan Tahsin Gökcan karara şerh koydu.
AYM’nin oyçokluğu ile almış olduğu karar şu şekilde:
“Yargılama bir tüm halinde incelendiğinde; başvurucunun ortak velayet uygulamasını kabul etmediği ve açıkça bu uygulamaya itiraz etmiş olduğu, davalı babanın da velayetin ortak kullanımına ilişkin açık bir talebinin mevcut olmadığı görülmüştür. Her iki tarafın önceliğinin velayetin kullanımı mevzusunda ihtilaflarının olduğu ve velayetin ortak kullanımının taraflar içinde çekişmeye sebep olabileceği söylenebilir…
Bu durumda ortak velayetin çocuğun üstün yararına olup olmadığı hususunda somut olayın koşulları dikkate alınarak kafi bir incelemenin ve değerlendirmenin yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Çocuğun bilhassa okul döneminde hafta içi başvurucunun yanında kalmış olduğu ve genel olarak ihtiyaçlarının başvurucu tarafınca karşılandığının uzman raporuyla tespit edilmesi ve ilk aşama mahkemesi tarafınca da bu tespitin kabul edilmesine karşın bu durumun kişisel ilişki tesisinde BAM Dairesince gözetilmediği görülmüştür.
Evladı pazartesi sabahından perşembe sabahına kadar başvurucu yanında kalmasına kabul eden BAM Dairesinin evladı alışmış olduğu fiili uygulamayı niçin değiştirdiğini açıklamadığı da dikkate alındığında ebeveynlerle çocuk içinde kişisel ilişki tesisinde çocuğun ve tarafların şartları gözetilerek uygulanabilir özellikte tedbirler alındığı söylenemez.
Bu izahat çerçevesinde yargılama sürecinde velayetin ortak kullanılmasına ilişkin uygun şartların oluşup oluşmadığı hususunda kafi araştırma yapılmadığı benzer biçimde velayetin ortak kullanılması ile kişisel ilişki tesisine dair tedbirlerin çocuğun üstün yararına aykırılık teşkil etmediği ve uygulanabilir bulunduğunun ilgili ve kafi gerekçeyle ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda yargı makamlarının aile hayatına saygı hakkına dair Anayasa’da belirtilen güvenceleri ve çocuğun üstün yararı ilkesini gözeten özenli bir yargılama yapmadıkları söylenebilir.”
AYM; bu gerekçelerle, aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmiş olduğu iddiasının kabul edilebilir olduğuna hükmederken, karara Bölüm Başkanı Gökcan’ın koyduğu şerh ise şu şekilde:
“Toplumsal İnceleme Raporunda çocuğun üstün yararı için ortaklaşa velayet önerilmiş, BAM Dairesi de bunu dikkate alıp gerekçesinde tartışmış ve büyük seviyede mevcut fiili durumdaki uygulamayı esas alarak bir karar vermiş, bunu da gerekçesine yansıtmıştır.
Çoğunluk sebebi öne sürülerek Daire sonucu arasındaki fark, babayla görüşmenin cuma günü yerine perşembe günü başlamasında ortaya çıkmaktadır. Esasen başvurucu dahi perşembe gününden meydana gelen bir olumsuzluğu dile getirmiş değildir. Başvurucu velayetin kendisine verilmesine yoğunlaşmıştır.
BAM Dairesi sonucu mevcut duruma en yakın çözüm olmuştur. Ek olarak çoğunluk sonucunda davalı babanın ortaklaşa velayete dair açık bir talebinin olmadığı söylendiği halde, davalının istinaf dilekçesinde ortaklaşa velayete karar verilmesini talep etmiş olduğu anlaşılmaktadır ve bu husus mahkeme sonucunda yazılmıştır.
Öteki taraftan çoğunluk gerekçesinde ortaklaşa velayet için sanki tarafların oybirliğinin gerektiği benzer biçimde bir yaklaşım görülmektedir ki Ek 7 numaralı Protokol’deki kuralda eşitlik ilkesinin esas alınması karşısında, ortaklaşa velayet için oybirliği benzer biçimde bir unsura yer verilmesinin kuralla bağdaşmayacağı kabul edilmelidir.
Aksi durum, velayete ilişkin ilkelerin AYM tarafınca belirlenmesine neden olur ki bu durum ikincilik ilkesine aykırı olur.”

source

About admin

Check Also

Gaziantep'te yoğun kar yağışı ulaşımı güçleştirdi – Ensonhaber

Kar yağışı sebebiyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamıyor.Kent merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Recent Comments

Gösterilecek yorum yok.