Monthly Archives: Ağustos 2021

hazreti ibrahimin ateşe atılması

Hazreti ibrahimin Ateşe Atılması

Hz. İbrahim‘in Yargılanıp Ateşe Atılması: Hz. İbra him’in kavmi taptıkları putların perişan hallerini ve param parça edildiklerini görünce Hz. İbrahim’i Kur’ân’ın bize anlattığı üzere yargılamaya başvurdular: “Dediler ki: “Öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Olur da şahitlik ederler.’ (İbrahim’i getirdiklerinde) ‘İlahlarımıza bunu sen mi yaptın ey İbrahim?’ dediler. İbrahim ‘Bilakis, …

Read More »
hazreti nuh'un duası

Hazreti Nuh ve Azgın Kavmi

“Nuh onlara şu cevabı vermiştir: Eğer Allah, sizi azdırmayı dilemişse, öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda vermez. Sizin Rabbiniz O’dur ve ancak O’na döndürüleceksiniz.” Nuh aleyhisselâm kavmini, 950 sene israrlı ve kararlı bir şekilde, bezmeden, usanmadan imana ve hidayete davet ettikten sonra Yüce Allah ona kavminin putlara tapmaktan vazgeçmeyeceklerini, …

Read More »
şeytanın hileleri

Allahı Unutunca Neler Yaşarız

Şeytan müminlere yoğun bir şekilde Allah azze ve celle‘nin sınırlarını çizdiği dünyanın tatsız renksiz zevksiz kaldığını vehm ediyor. Bir müfessir şöyle diyordu: Ben Allah azze ve celle yemin ediyorum ki müminlerin cenabı hakkın çizdiği çerçevede yaşadıkları hayatın sağladığı mutluluğa. Kâfirlerin cenabı hakkın hudutlarını umursamayarak yaşamaya çalıştıkları mutlulukla kıyas edecek olsanız …

Read More »
berzah alemi nedir

Berzah Alemi Hakkında Bilgiler

ikinci hayat kardeşlerin berzah hayatıdır Yani insanın öldükten sonra kıyamet kopunca ya kadar o süre içerisinde beklemiş olduğumuz kabir hayatıdır ki bugün benim anlatacağım konu da budur. Allah azze ve celle ölen insanlar için diyor ki, amin var, aihm, berzah un ilave uyuyorsun, delete edecekleri güne kadar. Onların önünde onları …

Read More »
Efendimiz taifte neler yaşadı

Resulullahın Taif Yolculuğundan Kareler

Şimdi şu 20 dakikayı lütfen hayattan keselim 20 dakika rasulullah sallallahu aleyhi vesellem le beraber gidelim. Ondan sonra da bugün için artık mümin olarak kendimize yeniden çeki düzen vermenin yollarını arayalım. Hepimizin bildiği gibi güzel kardeşlerim. Asurlular sallallah aleyhi ve sellem akrabaları olan. Cümleme dikkat ederek söylüyorum, akrabaları olan ya …

Read More »
Peygambere nasıl tabi olnur

Peygambere Tabi Olmak

Sen peygambere ittiba etmek istiyosan Allahumme salli ala muhammedin ve ala Ali Muhammed demekle kimse peygambere tâbi olmaz. Müslüman mısın? Elhamdülillah müslümanım demekle kimse muhammed’in ümmetinden olmaz. Muhammed’in ümmetinden olmak istiyorsan, sallallahu aleyhi ve sellem. Sen 1 toplumun içerisinde yaşıyorsan hep beraber 1 gemiye binmiş siniz demektir. Müslüman’ı müşteriyi fazlası …

Read More »
Kuranı kerimde geçen kavimler

Kuranı Kerimde Geçen Kavimlerden Örnekler

Şimdi biliyorsunuz, kuranı kerimde Allah azze ve celle bize farklı farklı toplumları anlatıyor. Hem ehli islâm olan toplumlardan farklı farklı toplumları anlatıyor. Hemde küfür ehlini anlatırken, küfür ehli içerisinde bize farklı farklı toplumlar anlatıyor. Mesela ben bunlardan 2 tane örnek vereyim. bir kur’an bize sahabe anlatıyor. Allah resulü ashab olmuş. …

Read More »
Yasin suresi açıklaması

Yasin Suresi ve Günümüzü Anlatan Ayetleri

Ebû Ali el-Fârisî el-Hücce isimli eserinde: Yâsin kelimesin-deki Yâ’nın uzatılarak okunması konusunda, Arapların yâ Zeydü gibi nida ifadelerinde, nida için kullandıkları kelime harf olmasına rağmen onu uzattıklarınız ikretmekte ve şöyle demektedir: Onlar uzatılmayacak olan harfleri bile Yâ sebebiyle uzattıklarına göre, bir isim olan Yasin kelimesinde uzatma yapmak haydi haydi mümkündür. …

Read More »
bizi dosdoğru yola ilet nedir

Bizi dosdoğru yola ilet nedir?

Bizi Dosdoğru Yola İlet Hedâ fiili aslında Lâm ya da İlâ harf içeri ile mef‘ûl alır. Nitekim şu âyetlerde böyle kullanılmıştır: [“Şüphesiz bu Kur’ân, en doğru olana iletir.” (İsrâ 17/9) [“Sen ger-çekten dosdoğru bir yola iletiyorsun.” (Şûrâ 42/52)] Ancak bu âyetteki hidayet köküne  [“Musa, kavminden yetmiş kişi seçti” (A‘râf 7/155)] …

Read More »
Yalnız senden yardım dileriz ne demektir

Yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım dileriz Ne Demektir?

Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz Mansub munfasıl bir zamirdir; iyyâke, iyyâhu, iyyâye ifadelerinde olduğu üzere bu zamire eklenen Kâf, Hâ ve Yâ harfleri, bu zamirin muhataba mı, gâip şahsa mı yoksa konuşan kişiye mi işaret ettiğini açıklar. ifadesinin i‘râbda mahalli yoktur. Nitekim ifadesindeki Kâf zamirinin de i‘râbda …

Read More »

Recent Comments

Gösterilecek yorum yok.